Din yttre situation är en reflektion av ditt inre. Jag vill erbjuda ett tryggt rum för att du ska kunna komma i kontakt med djupare delar av dig själv, så att du kan utveckla din inne-boende potential och förändra de omedvetna strategier som hindrar dig. Först på den nivån sker verklig och varaktig förändring i din livssituation, i dina relationer och hur du mår. Jag erbjuder:


Psykoterapi (enskilt eller par) samt handledning (I Göteborg, på Öland eller via Zoom): Det är för dig som söker djupare förståelse för vem du är och vad du vill med ditt liv; som vill leva mer sant och helhjärtat. Våra skuggsidor skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när vi önskar enkelhet och kärlek, motgång när vi önskar framgång, osv. Detta är en möjlighet att förändra det som inte fungerar i ditt liv och öppna upp för att uppleva djupare kärlek, glädje, kreativitet, livslust och närvaro. Det är för dig som undrar över existensen och vill förstå din plats i den. Du kan komma själv eller med en partner. I parrelationen triggas ofta de djupaste känslomässiga såren; men i det ligger samtidigt en möjlighet till läkning. Samtal tillsammans eller var för sig kan hjälpa er att uppnå större förståelse, intimitet och kärlek tillsammans - eller kanske en djupare insikt om varför ni behöver gå skilda vägar, och hur ni kan göra det så kärleksfullt som möjligt. I handledning är fokus på hur du genom en större förståelse för dig själv kan nå din potential och skapa det du vill i ditt arbetsliv. Pris 1200 kr/45 minuter (för handledning tillkommer 25% moms)


Läs detta innan du bokar tid: Jag vill att min tid ska användas av någon som behöver den, så undvik i möjligaste mån att ändra tid. Jag vill ha besked minst tre dagar innan för att ändra en tid, annars debiteras tiden oavsett skäl (nästan). Har du sjukdomssymtom kan vi ha samtalet via Zoom. Har du "abonnerat" på en tid så räcker det att jag vet en gång i förväg om du vill avsluta - men enstaka tider kan inte ställas in, bara flyttas (om jag får besked minst tre dagar innan). Vill du boka tid, mejla mig på anette@utterback.eu


Oas samtalsgrupper i Göteborg: I en mindre grupp utforskar vi tillsammans hur vi kan förstå oss själva och varandra bättre. Tillsammans skapar vi en oas för djupare förståelse och förändring; ett vattenhål för glädje, kreativitet och kärlek. Det sker genom meditation och samtal med möjlighet att ta upp personliga frågor. För närvarande finns två grupper, en som träffas onsdagar kl 19.00-21.00. (drop-in 19.00-19.30) och en som träffas tisdagar 17.00-19.00 (drop-in 17.00-17.30). Aktuell information finns i mitt nyhetsbrev.


Retreater på Brukshotellet i Degerhamn, Öland: Under retreaten kommer du att arbeta med dig själv i grupp och på egen hand. Vi kommer att träffas för samtal, meditation och pratkiska övningar under dagen, med tid för självreflektion emellan. För att understödja processen är vi i tystnad övrig tid. Meditation och samtal i grupp har en stor potential att nå på djupet, och förändra omedvetna strategier och föreställningar. Tillsamans skapar vi ett tryggt rum som främjar utveckling, kreativitet och kärlek och bidrar till djupare förståelse och förändring. Det blir möjligt att öppna sig för en djupare kontakt med sig själv och den inneboende potential som finns där - men också att se och ta ansvar för de skuggsidor som skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när man önskar enkelhet och kärlek oscv. Syftet är att du ska få en möjölighet att fördjupa din relation till dig själv och andra och skapa det liv du vill lea. Jag kommer att pratat om hur vi kan hjälpa oss själva att bli mer autentiska och läka känlsomässiga sår som ligger bakom dåligt mående, svårigheter i relationer eller på andra områden. Jag kommer leda gruppsamtal med möjlighet att ställa personliga frågor utifrån din livssituation och det du önskar förändra. Retreaten startar Torsdagkväll kl 17.30 och avslutas med lunch ca 12.00 på söndagen. Aktuell information finns i mitt nyhetsbrev.


Föreläsningar: Du är välkommen att kontakta mig om du vill arrangera en föreläning med mig inom de ämnen som jag gärna talar om: Mindfulnesss och hur vi kan leva i harmoni oavsett yttre omständigheter. Jag talar också gärna om vikten av inre förändring för att vi ska kunna åstadkomma yttre förändring.