Leva sant och helhjärtat


Din yttre situation är en reflektion av ditt inre. Jag bistår dig i att komma i kontakt med djupare delar av dig själv, så att du kan utveckla din inneboende potential och förändra de omedvetna strategier som hindrar dig från att leva som du önskar. Först på den nivån sker verklig och varaktig förändring i din livssituation, i dina relationer och hur du mår. Jag erbjuder psykoterapi, handledning, retreater, samt samtalsgrupper:


Psykoterapi (en eller flera): 

Våra skuggsidor skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när vi önskar enkelhet och kärlek, motgång när vi önskar framgång, osv. Detta är en möjlighet att förändra det som inte fungerar i ditt liv och öppna upp för att uppleva djupare kärlek, glädje, kreativitet, livslust och närvaro och söka svar på existentiella frågor. Du kan komma själv eller med partner/familj. I parrelationen triggas ofta de djupaste känslomässiga såren; men i det ligger samtidigt en möjlighet till läkning. Samtal tillsammans eller var för sig kan hjälpa er att uppnå större förståelse, intimitet och kärlek tillsammans - eller kanske en djupare insikt om varför ni behöver gå skilda vägar, och hur ni kan göra det så kärleksfullt som möjligt.


Handledning (enskilt eller grupp): Mitt fokus är hur du genom en större förståelse för dig själv kan nå din potential och skapa det du vill i ditt arbetsliv. Jag erbjuder även handledning på psykoterapi.


Priser/villkor: 

Pris 1300 kr/45 minuter. I Göteborg eller via Zoom (För handledning tillkommer moms)

Jag vill att min tid ska användas av någon som behöver den, så undvik i möjligaste mån att ändra tid. Jag vill ha besked minst tre dagar innan för att ändra en tid, annars debiteras tiden oavsett skäl (nästan). Har du sjukdomssymtom kan vi ha samtalet via Zoom. 


Oas samtalsgrupp i Göteborg: I en mindre grupp utforskar vi tillsammans hur vi kan förstå oss själva och varandra bättre. Tillsammans skapar vi en oas för djupare förståelse och förändring; ett vattenhål för glädje, kreativitet och kärlek. Det sker genom meditation och samtal med möjlighet att ta upp personliga frågor. Vi  träffas 2 tisdagar/månad kl 17.00-19.00 (drop-in 17.00-17.30). Aktuell information finns i mitt nyhetsbrev.


Retreater på Brukshotellet i Degerhamn, Öland: Under retreaten arbetar du med dig själv i grupp och på egen hand. Vi träffas för samtal, meditation och pratkiska övningar under dagen, med tid för självreflektion emellan. För att understödja processen är vi i tystnad övrig tid. Meditation och samtal i grupp har en stor potential att nå på djupet, och förändra omedvetna strategier och föreställningar. Tillsamans skapar vi ett tryggt rum som främjar utveckling, kreativitet och kärlek och bidrar till djupare förståelse och förändring. Du öppnar för en djupare kontakt med dig själv och den inneboende potential du har - så att du kan se och ta ansvar för de skuggsidor som skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när du önskar enkelhet och kärlek osv. Syftet är att du ska få en möjölighet att fördjupa din relation till dig själv och andra och skapa det liv du vill leva. Jag delar med mig av kunskap och verktyg för hur vi kan hjälpa oss själva att bli mer autentiska och läka känlsomässiga sår som ligger bakom dåligt mående, svårigheter i relationer eller på andra områden. Jag leder gruppsamtal med möjlighet att ställa personliga frågor utifrån din livssituation och det du önskar förändra. Retreaten startar Torsdagkväll kl 17.30 och avslutas med lunch ca 12.00 på söndagen. Aktuell information finns i mitt nyhetsbrev.


Föreläsningar: Du är välkommen att kontakta mig om du vill arrangera en föreläning med mig utifrån Mindfulnesss och hur vi kan leva i harmoni oavsett yttre omständigheter - och vikten av inre förändring för att åstadkomma yttre förändring.